Икономист: Съществува риск България да навлезе в дългова спирала

За недостатъчно развити икономики, като българската, преминаването на границата от 30% външен дълг спрямо БВП вече представлява проблем, смята Юлиан Войнов